KARTA KATALOGOWA

 

CYFROWY TESTER LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

CTLE-2

 

ZASTOSOWANIE

 

Cyfrowy tester liczników energii elektrycznej CTLE-2 jest przenośnym przyrządem do badania kontrolnego liczników indukcyjnych jedno- i trójfazowych oraz oceny prawidłowości pomiaru energii elektrycznej u odbiorcy, poprzez kontrolę prądu rozruchu licznika i na podstawie liczby obrotów tarczy licznika przy wymuszeniu testerem obciążenia 1000W. Tester pełni również funkcję woltomierza cyfrowego w momencie przyłączenia sond pomiarowych do zacisków licznika.                                                        

                                                                      

PODSTAWOWE   KORZYŚCI  STOSOWANIA  TESTERA

 

Zastosowanie testera:

- umożliwia sprawne, bezpieczne i wiarygodne badanie liczników energii elektrycznej w miejscu zainstalowania u odbiorcy bez konieczności ich wymiany,

- zmniejsza koszty pracy i uciążliwość przenoszenia i transportu licznika do badania w laboratorium – wzorcowni liczników, eliminując ewentualne uszkodzenia podczas przeładunku i transportu,

- usprawnia i skraca czas załatwienia reklamacji o wadliwych wskazaniach liczników i ocenę prawidłowości ich działania bezpośrednio w terenie,

Koszty zakupu testera zwracają się średnio w okresie rocznego użytkowania.

 

DANE ZNAMIONOWE

 

Napięcie zasilania sieciowego Us

230 V/50 Hz

Zasilanie bateryjne Ub

6F22  9V

Moc znamionowa Sn

20 VA

Moc wymuszana Pw

1000/24/12W

Stopień ochrony obudowy

IP 54

Dopuszczalna temp. Pracy

- 20C do + 40C

Wymiary testera

160x180x115mm

Wymiary sondy fazowej

50x180x22mm

Waga (z futerałem)

1,7 kg

 

Tester CTLE-2 służy do:

- wyznaczania błędu pomiaru liczników indukcyjnych poprzez wymuszanie przepływu prądu w uzwojeniu licznika, odpowiadające obciążeniu 1000W

- badania minimalnego prądu rozruchu licznika poprzez wymuszanie obciążenia o mocy 12W lub 24W co stanowi 0,5% wartości prądu znamionowego, kolejno dla liczników jedno- i trójfazowych

- pomiaru napięcia na zaciskach licznika przy badaniu kontrolnym.

 

BUDOWA  TESTERA

 

Przenośny tester liczników CTLE-2 jest urządzeniem zasilanym równocześnie z baterii 6F 22-9V i z sieci poprzez sondy przyłączeniowe. Składa się z następujących podzespołów:

- układu elektronicznego wymuszania obciążenia (EWO),

- sondy fazowej,

- sondy neutralnej.

Wszystkie elementy umieszczone są w skórzanym futerale.

 

Zasadnicze elementy elektroniczne przyrządu umieszczone są w izolacyjnej obudowie układu EWO, połączonej giętkim przewodem (dł. 70 cm) z sondami dotykowymi: fazową oraz neutralną. W obudowie sondy fazowej znajdują się dwa bolce stykowe, które dociska się do zacisku wejściowego i wyjściowego obwodu prądowego badanej fazy w liczniku.

Sonda neutralna zawiera jeden chowany bolec, który dociska się do zacisku przewodu neutralnego.

 

OBSŁUGA TESTERA

 

UWAGA: Przed każdym badaniem należy odłączyć instalację zalicznikową odbiorcy.

 

Po załączeniu zasilania testera, należy zaprogramować urządzenie przyciskami S1-S4 wg. kolejności opisanej w instrukcji przy pomocy panelu sterującego, wprowadzając się do pamięci testera:

- stałą licznika wyrażoną w  liczbie obrotów na jedną kWh,

- liczbę pełnych obrotów tarczy licznika dla której wykonywany jest pomiar (zlecane od 6 do 10 obrotów)

- wielkość wymuszenia obciążenia: 1000W lub dla badania prądu rozruchu, 24W, 12W.

Następnie można docisnąć bolce stykowe sondy fazowej mocno do zacisków przyłączeniowych jednej cewki prądowej. Bolce mają typowy rozstaw, umożliwiający kontrolę wszystkich powszechnie stosowanych liczników energii elektrycznej krajowych i zagranicznych. Drugą ręką docisnąć sondę neutralną do zacisku przewodu neutralnego licznika. Sonda powoduje styk po przyłożeniu jej do zacisku i dociśnięciu chwytaka sondy wyciskającego bolec stykowy. 

 

SPRAWDZANIE PRAWIDŁOWOŚCI  DZIAŁANIA  LICZNIKA

 

Po około 3 sekundach można nacisnąć przycisk startowy na sondzie fazowej (krótkim naciśnięciem i zwolnieniem) uruchamiając pomiar. Jeżeli znacznik na tarczy licznika był niewidoczny to po ustawieniu znacznika w środkowej pozycji naciskamy ponownie przycisk startowy zatrzymując ruch obrotowy tarczy. Po ustawieniu tarczy licznika w opisanej pozycji można rozpocząć właściwy pomiar naciskając ponownie przycisk startowy na sondzie fazowej i odliczamy zaprogramowaną ilość obrotów tarczy licznika. W momencie, gdy licznik wykona zaprogramowaną ilość obrotów ponownie naciskamy przycisk startowy zatrzymując pomiar licznika.

Po zakończeniu tego pomiaru należy odłączyć sondy i można dokonać odczytu prawidłowości działania licznika. Naciskając przycisk S2 na wyświetlaczu pojawi się liczba określająca procentowo uchyb licznika. Wynik wskazań badanego licznika określany jest z dokładnością do 2% ze znakiem „+’ lub „-” .

 

W celu sprawdzenia wielkości prądu rozruchu należy wybrać wymaganą wielkość wymuszenia 12W lub 24W odpowiadającą minimalnemu prądowi rozruchu licznika wynoszącego 0,5% wartości prądu znamionowego. Wartość 12W służy do kontroli  liczników o prądzie znamionowym 10A a 24W liczników o prądzie znamionowym 15-25A. Po przyłożeniu bolców testera jak przy pomiarze błędu licznika i naciśnięciu przycisku sterującego na sondzie fazowej, tarcza licznika powinna zacząć poruszać się zgodnie ze wskazanym kierunkiem. W przeciwnym wypadku oznacza to, że  licznik posiada przy pomiarze energii elektrycznej, prąd rozruchu większy od wymaganej wartości 0,5 % In.

 

Szczegółowy opis testera zawiera dołączona do każdego urządzenia Instrukcja Obsługi

 

GWARANCJA

 

Producent udziela gwarancji na  urządzenie w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży oraz zapewnia serwis pogwarancyjny. Szczegółowe warunki gwarancji zawiera Karta Gwarancyjna.

.